ข้อดี-ข้อเสีย ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักแบบไม่ใช้น้ำ และให้สารอาหารกับพืชโดยใช้ธาตุอาหารผสมลงไปในน้ำปลูก แทนการให้อาหารในดิน ซึ่งการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะหลายๆ คนมีการ concern เรื่องเชื่อโรค หรือปรสิตต่างๆ ที่มากับดิน ทำให้การปลูกผักประเภทนี้เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะถือเป็นการตัดปัญหาเชื่อโรคที่มากับดินในพืชผักต่างๆ 

หากแต่ว่า ในข้อดี ก็มักจะมีข้อเสียตามมาเช่นกัน ทำให้บทความนี้ จะมานำเสนอทั้งข้อดีและข้อเสีย ของการปลูกและบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้ทุกๆคนได้ ลองนำไปช่างน้ำหนักกันเอาเองว่า ควร หรือไม่ควรทานผักไฮโดรโปนิกส์

ข้อดี ผักไฮโดรโปนิกส์
 • เพิ่มมูลค่าให้พืชผัก
 • ประหยัดน้ำและปุ๋ย
 • สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วมากขึ้น
 • ไม่ต้องไถพรวน ลดการทำลายหน้าดิน
 • ผลผลิตที่ได้มีความสะอาด ลดเชื่อโรคที่มากับดินในผักได้
ผักไฮโดรโปนิกส์

ข้อดีของผักไฮโดรโปนิกส์ นั้นถูกนำมาพัฒนาต่อเป็นเชิงธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาการปลูกผักในโรงเรื่อนโดยใช้ดิน ที่มีปัญหาเรื่องความยุ่งยากและรวมไปถึงการระบาดของโรค และแมลงที่ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อปลูกโดยใช้ดิน โดยกิมมิคของการปลูกผักวิธีนี้ ทำให้เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้ จากคำโฆษณาว่า “ไม่มีสารปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลง เพราะไม่ได้ใช้ดิน” ทำให้ผักไฮโดรโปนิกส์มีราคาสูงกว่าผักธรรมดาทั่วไป

 • สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
 • ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์กว่าการปลูกพืชในดิน
 • หากมีข้อบกพร่องจุดใดจุดนึงในระบบ จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืชทันที 
 • หากพืชเป็นโรคเกี่ยวกับราก จะยากต่อการรักษา
 • ไม่สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
 • มีสารตกค้างมากกว่าพืชที่ปลูกในดิน
ข้อเสีย ผักไฮโดรโปนิกส์

ข้อเสียของผักไฮโดรโปนิกส์ นั้นก็ยังมีอยู่ ถึงแม้ว่าการปลูพืชประเภทนี้จะมีข้อดี แต่ในข้อดีนั้น ก็ย่อมมีข้อเสียเช่นกัน โดยเราจะขยายความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์กัน 

ว่าด้วยเรื่อง ผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่มีสารปนเปื้อน จริงหรือ ? 

ความจริงแล้วคือ มี และมีมากกว่าผักที่ปลูกจากดินธรรมดาด้วยค่ะ จากการทดสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ โดย THAI-PAN โดยระบุว่า ที่ผักไฮโดรโปนิกส์มีสารเคมีตกค้าง เกิดจากการปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคา และผนังกั้น ทำให้การสลายตัวของสารเคมีด้วยแสงแดดนั้นช้ากว่า อีกทั้งยังไม่มีน้ำฝนในการชะล้างสารเตมีต่างๆอีกด้วย  อีกทั้งการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ยังทิ้งสารตกค้างไว้หลังเก็บเกี่ยว ซึ่งแน่นอนว่าไม่ส่งผลดีกับร่างกายแน่ๆ 

write by : http://18.140.62.199/

facebook page : Veryfood